Category: ข่าว

ยังไม่พบโควิดสายพันธุ์โอไมครอนในไทย

วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน64 ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภธุระ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดถึงสายพันธุ์โควิด "B.1.1.529" หรือมีชื่อว่า "โอไมครอน" (Omicron)